DOCTORS

MVDr. Michal Dašek

Vetenarian


MVDr. Richard Macek

Vetenarian

MVDr. Martina Perlíková

Vetenarian

MVDr. Adéla Schauflerová

Vetenarian


STAFF

Marie Hájková 

Vetenarian nurse


Bc. Lucie Sedláčková

Veterian nurseTRAINED


Bc. Alexandra Tučková


Marie Vonášková