Co nabízíme

SLUŽBY

Naše veterinární klinika se zaměřuje na prevenci a léčbu malých domácích zvířat, především psů, koček, drobných savců a plazů.

Našim klientům nabízíme pobyt v příjemném a čistém prostředí, kde se budou cítit dobře a zvířata budou minimálně stresována. Naše nové prostory nám umožňují vytvořit na klinice domácí atmosféru.

Pro větší komfort a proti zbytečnému čekání budeme rádi, když se u nás telefonicky objednáte.  Používáme jak moderní metody, tak léty osvědčené postupy, kterým věříme. Vždy se vynasnažíme nabídnout vám vše z našich typů preparátů, způsobů uspávání či chirurgických metod. Na naší klinice je možnost denní hospitalizace v hospitalizačních boxech. Díky našemu kvalitnímu přístrojovému a laboratornímu vybavení máme možnost provádět přímo na klinice, celou řadu vyšetření a zákroků.

Prevence

 Základem úspěchu je prevence! Preventivní činnost je u zvířat stejně důležitá jako u lidí. Řada majitelů, ale navštíví veterináře pouze v případě zdravotních potíží zvířete nebo jednou ročně kvůli pravidelné vakcinaci. Je potřeba si uvědomit, že vakcinace tvoří pouze malou část z celkové preventivní péče o vašeho mazlíčka.

Mimo pravidelnou vakcinaci a odčervení by měl sám majitel sledovat, zda se u jeho mazlíčka neobjevují příznaky některého onemocnění, např. nechutenství, zvýšená teplota, zvracení, průjem, zápach z dutiny ústní, apod. 

U každého jedince by měla být provedena minimálně jedna preventivní prohlídka ročně. U starších zvířat je vhodné opakovat návštěvu veterináře za účelem prevence minimálně dvakrát za rok. 

Dermatologie

Dermatologická (kožní) onemocnění jsou jedny z nejčastějších problémů malých zvířat, s nimiž přichází majitel navštívit veterináře.

V současnosti rozeznáváme několik stovek kožních onemocnění psů a koček. Často tyto nemoci mají podobný klinický obraz s velmi nepatrnými rozdíly. Jejich diagnostika není jednoduchá a léčba bývá dlouhodobá, což může být pro majitele velmi frustrující a z dlouhodobého hlediska i finančně nákladné.

Ortopedie

Ortopedie malých zvířat je jeden z nejdynamičtějších a nejrychleji se rozvíjejících oborů v medicíně psů a koček. Stále nové a komplexnější zákroky prováděné na pohybovém aparátu malých zvířat vyžadují přitom výrazně rostoucí nároky na techniku, asepsi provedení zákroku a kvalitní pooperační péči. Současně se rozvíjejí v ortopedii malých zvířat také diagnostické metody, které již dávno přesahují jednoduchou rentgenovou diagnostiku.

Chirurgie

Operativní řešení mnoha situací. Ošetření ran, kožních problémů (nádory, chron. záněty, granulomy atp.). Zákroky v dutině břišní (cizí tělesa, syndrom přetočení a nadmutí žaludku, kýly) a na hlavě. Určité stomatochirugické výkony. Korekce některých kosmetických vad. Kastrace samců a samic. Možnost lokální i epidurální anestezie. Samozřejmostí je samostatný a dispozičně oddělený operační sál.

Oftalmologie

Veterinární oftalmologie je disciplína s úzkou návazností na podrobné vyšetření celkového stavu organismu s velkými nároky na odborné znalosti veterinárního lékaře a na přístrojové vybavení jeho ambulance. Vyšetření oka je vždy nutná součást komplexního celkového vyšetření organismu, protože na očích se můžeme setkat jak s projevy celkového onemocnění (psinka, alergie, diabetes mellitus, intoxikace, hepatitis, dehydratace, přítomnost parasitů), tak s projevy postižení očního bulbu a jeho přídatných ústrojí.

Stomatologie

Obor zabívající se onemocněním zubů a dutiny ústní u zvířat. Tato problematika se často považovuje za banální či pouze estetický problém. V mnoha případech je to však omyl.  Důsledkem neléčeného zubního kamene a zánětu dásní u psů a koček mohou být závažná onemocnění srdce, jater a ledvin ohrožující život pacienta. Zubní kámen, parodontóza, uvolnění a vypadávání zubů je skupina problémů, která na sebe většinou těsně navazuje.

Kardiologie

Onemocnění srdce patří nejen u lidí, ale bohužel i u zvířat mezi časté a závažné příčiny zdravotních problémů, a proto i psi a kočky často podstupují vyšetření srdce. Kardiologické vyšetření se často provádí i kvůli vyloučení srdeční vady z diagnostiky jiného celkového onemocnění nebo jako součást předanesteziologického vyšetření. 

 Běžné poslechové vyšetření srdce již dnes rozhodně nestačí pro správnou diagnostiku srdečních onemocnění. Pro komplexní posouzení srdeční činnosti potřebujeme rentgenologické (RTG), ultrasonografické (echokardiografické), elektrokardiografické (EKG) vyšetření a měření krevního tlaku.


Laboratoř

Většinu laboratorních vyšetření jsme schopni provést na počkání přímo na klinice v naší veterinární laboratoři.

Biochemické a hematologické vyšetření krve

Vyšetření hladiny hormonů štítné žlázy

Vyšetření funkce jater (hladiny žlučových kyselin)

Vyšetření močiVyšetření efuzí

Vyšetření synovie (kloubního mazu)

Bakteriologická kultivace (Uricult)

Mykologická kultivace (DTM)

Mikroskopická vyšetření v oblastech:

Cytologie

Vyšetření moči a močového sedimentu

Parazitologické vyšetření kůže a zvukovodu

Trichoskopie (vyšetření srsti)

Parazitologické vyšetření trusu (flotace)

Vyšetření krevního nátěru

Felinní medicína (medicína koček)


Felinní medicína je speciální obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou nemocí koček.

Kočka se stává stále častěji návštěvníkem veterinárních ordinací. Dnes už málo kdo chová kočku jako lovce myší, ale kočky se stávají vítaným společníkem a právoplatným členem rodiny.

S rozvojem veterinární medicíny a rostoucím zájmem chovatelské veřejnosti se rozvíjejí, zpřesňují a neustále prohlubují poznatky o fyziologii, tělesné stavbě a o nemocech jednotlivých druhů zvířat.


Kočka jako pacient se v mnoha ohledech liší od pacientů psích:

Kočky trpí nemocemi, které se vyskytují jen u tohoto druhu. 

Kočky mají jiné klinické projevy onemocnění než psi.

Kočky mají jiné požadavky na použitá léčiva.

Kočky dávají bolest najevo jinak než psi.

 Kočky se v průměru dožívají vyššího věku než pes a je třeba věnovat. zvýšenou pozornost chorobám, které je ve stáří postihují.

Interní medicína

Interní medicína je velmi široký obor, který zahrnuje diagnostiku a převážně nechirurgickou léčbu onemocnění vnitřních orgánů. Kromě klinického vyšetření je zde většinou nezbytné vyšetření krve a využití dalších diagnostických metod (rentgen, sono). Často řešíme onemocnění jater a ledvin, zvláště u starších zvířat. Pokud diagnostikujeme nádorové onemocnění, většinou následuje chirurgická léčba a lze nasadit i chemoterapii. 

V případě onemocnění pohlavního aparátu využíváme vyšetření ultrazvukem a vaginální cytologii.

V oboru endokrinologie, který se zabývá hormonálními poruchami, se často setkáváme s případy diabetu (cukrovky). V ordinaci používáme glukometr, kterým sledujeme hladinu krevního cukru a podle toho vedeme terapii insulinem, která vede k dlouhodobé stabilizaci pacienta.

Při řadě interních onemocnění (jater, ledvin, kůže, zažívacího traktu) je důležitou součástí léčby použití tzv. klinických diet. Jsou to speciální krmiva, která výrazně zlepšují kvalitu života a stav pacienta. Pro každého pacienta se snažíme najít účinnou klinickou dietu, která mu vyhovuje.


Nabízíme

HILL'S

Hill's Pet Nutrition se prostřednictvím kvalitní výživy a zdravotní péče snaží pomáhat domácím mazlíčkům rozvíjet jejich plný potenciál.

www.hillspet.cz

ROYAL CANIN®

ROYAL CANIN® se řídí základním principem, posláním vyvíjet nutriční řešení přizpůsobené na míru specifickým potřebám a tím zlepšovat kvalitu každodenního života koček a psů a vytvořit lepší svět pro kočky a psy.

https://www.royalcanin.cz/

PURINA® PRO PLAN®

PURINA® PRO PLAN® je vynikající výživa vytvořena s využitím nejnovějších vědeckých poznatků pro ty, kteří chtějí pro svého psa nebo kočku to nejlepší. 

https://www.purina-proplan.cz/